top of page

Welkom op de website van Praktijk&IK

Praktijk&IK biedt kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis of kenmerken hiervan verschillende vormen van begeleiding om specifieke vaardigheden te leren. Daarnaast kan Praktijk&IK de omgeving van deze kinderen ondersteunen met praktische begeleiding.

Waar kan Praktijk&IK u mee helpen?

Jongetje met spijkerjas

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding bij ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, is erop gericht de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten.

Dansend meisje

Psycho-educatie voor de jeugdige, het gezin en de omgeving

Vaak willen mensen met een diagnose meer uitleg krijgen over deze diagnose en wat dit voor hen betekent in het dagelijks leven. Praktijk&IK kan helpen deze vragen te beantwoorden.

Zwevende bloemen

Begeleiding rond de schoolsituatie

Praktijk&Ik biedt in en rond de klas ambulante begeleiding aan kinderen of coaching aan de leerkracht. Dit geldt voor het (speciaal) basisonderwijs en het (speciaal) voortgezet onderwijs.

bottom of page