top of page

Begeleiding rond de schoolsituatie

Praktijk&Ik biedt ambulante begeleiding aan kinderen in en rond de klas of coaching aan de leerkracht. Dit geldt voor het (speciaal) basisonderwijs en het (speciaal) voortgezet onderwijs. ​ Sommige kinderen in het onderwijs hebben even een extra steuntje in de rug nodig om daarna zelf of met behulp van de leerkracht weer verder te kunnen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het organiseren van het werk tot het leren vragen om hulp maar ook het verstoren van een les of het beter leren afstemmen op groepsgenoten. ​ Praktijk&IK kan bij zo’n situatie begeleiding bieden. De begeleiding kan bestaan uit het coachen van de leerkracht, uit aan het werk te gaan met het kind of uit een combinatie van beide. Dit is in overleg met de school die de aanvraag verzorgt.

bottom of page