top of page

Lezingen

Wanneer je in je organisatie, school of vereniging vaker te maken hebt met jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis als autisme is het prettig om hier zelf meer kennis van te hebben. Praktijk&IK biedt hiervoor lezingen aan voor tijdens studiedagen en/of informatieavonden. Inhoudelijke informatie over hoe een ontwikkelingsstoornis werkt komt dan aan bod middels de methodiek van ‘Geef me de 5’. Maar daarnaast is het net zo belangrijk om praktische tips mee te krijgen, dit komt dan ook volop terug in de lezingen en is er ruimte voor interactie. Bij het plannen van een lezing wordt afgestemd op de behoeften van de groep om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vragen die leven in de organisatie.

bottom of page