top of page

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding bij ontwikkelingsstoornissen zoals autisme of kenmerken hiervan, is erop gericht de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid te vergroten. De individuele begeleiding kan bestaan uit het leren omgaan met emoties, het begeleiden bij praktische vaardigheden of het aanleren van nieuw gedrag. De individuele begeleiding vanuit Praktijk&IK richt zich op wat al wél lukt om van hieruit de volgende stap in de eigen ontwikkeling te kunnen maken. Het doel van individuele begeleiding is om iemand te ondersteunen op weg naar zelfstandigheid. De mate van zelfstandigheid is voor ieder persoon en in iedere ontwikkelingsfase verschillend. Kijken naar de individuele mogelijkheden en hierbij aansluiten is dan ook van belang. Wanneer individuele begeleiding wordt ingezet wordt een begeleidingsplan opgesteld met doelen waaraan gewerkt wordt. Deze doelen worden regelmatig geëvalueerd.

bottom of page